Nieuws Onderwijskwaliteit

Ondersteuning bij het invoeren of implementeren van het landelijk doelgroepenmodel

Regelmatig ontvangen LECSO of een van de leden van de werkgroep Landelijk Doelgroepenmodel een verzoek voor een presentatie of informatiebijeenkomst op locatie. Dit is een hele begrijpelijke vraag. Het doelgroepenmodel inzetten in de praktijk vraagt om een gedegen implementatie.

Het ondersteunen van scholen bij deze vraag is echter noch voor de werkgroep, noch voor het bureau van LECSO uitvoerbaar. De leden van de werkgroep zijn allen zelf werkzaam binnen scholen en de omvang van ons bureau is beperkt.

Om dit probleem op te lossen zijn enkele organisaties speciaal getraind door ontwikkelaars van het doelgroepenmodel om uitleg te geven en scholen ook te begeleiden bij hun vraagstukken en implementatie. Onderstaande organisaties kunt u benaderen voor verdere ondersteuning