Nieuws Algemeen

3e feedbackronde Curriculum.nu

Op 30 en 31 oktober en op 1 november aanstaande. vindt de derde feedbackronde van Curriculum.nu voor so, vso en sbo plaats. SLO en LECSO stellen het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs in de gelegenheid om te resoneren op de tussenopbrengsten ('de grote opdrachten' en een deel van de 'bouwstenen') die door de ontwikkelteams in het kader van curriculum.nu zijn opgeleverd.

Het programma is als volgt:
30 oktober: Vredenburg zalencentrum Utrecht

  • 09:30 -  11:00 --> Digitale geletterdheid
  • 11:30 - 13:00 --> Nederlands
  • 13:30 - 15:00 --> Engels


31 oktober: SLO Utrecht bij station Overvecht

  • 09:30 -  11:00 --> Rekenen en wiskunde
  • 11:30 - 13:00 --> Bewegen en sport
  • 13:30 - 15:00 --> Kunst en cultuur


1 november: Vredenburg Zalencentrum Utrecht

  • 09:30 -  11:00 --> Burgerschap
  • 11:30 - 13:00 --> Mens en maatschappij
  • 13:30 - 15:00 --> Mens en natuur


Wilt u deelnemen aan één of meerdere van deze bijeenkomsten mail dan naar H.Pietersen@slo.nl