Nieuws Arbeidstoeleiding

Jongeren uit het vso en pro naar de arbeidsmarkt - wat is de rol van het SW-bedrijf?

Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 heeft de samenwerking tussen SW-bedrijven en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) een andere dimensie gekregen. Veel jongeren vanuit het vso en pro stroomden voorheen de WSW in. Sinds de invoering van de Participatiewet kan dit niet meer en vallen veel leerlingen onder regie van de gemeente bij het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt.

In bijgevoegde publicatie wordt met infographics inzichtelijk gemaakt wat de rol is van SW-bedrijven bij de toeleiding van deze jongeren naar de arbeidsmarkt. Werkwijzen van zes verschillende leden van Cedris zijn grafisch verbeeld en kort tekstueel toegelicht met als doel te informeren en te inspireren. De bedrijven die hebben meegewerkt aan deze publicatie zijn:

  • Wedeka (regio Oost-Groningen)
  • Werksaam Westfriesland
  • IW4 (regio Food Valley)
  • IBN (regio Noordoost-Brabant)
  • Werkbedrijf Rijk van Nijmegen
  • Orionis Walcheren

Cedris is ervan overtuigd dat, door de verbinding te zoeken en samen te werken, deze jongeren nog beter en duurzamer een plek op de arbeidsmarkt kunnen verwerven en behouden. Wij hopen dat de beschreven werkwijzen u informeren en inspireren om hier mee aan de slag te gaan.  

Jongeren-uit-het-VSO-en-PrO-naar-de-arbeidsmarkt-wat-is-de-rol-van-het-SW-bedrijf.pdf