Nieuws Onderwijs en Zorg

OplossingenLab Zorg en Onderwijs - vervolg

Eind mei vond de eerste editie van het OplossingenLab plaats. (kijk hier voor het verslag) Vanuit het hele land kwamen mensen bij elkaar die werken met of voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking in scholen, in zorgorganisaties of in gemeenten. Heel wat goede praktijkvoorbeelden werden gedeeld hoe zorg en onderwijs voor deze leerlingen georganiseerd én gefinancierd kan worden. Ook werden oplossingen gevonden voor vragen die hieromheen spelen.

Nog niet voor alle vraagstukken is een oplossing gevonden. Daarom organiseert het Nederlands Jeugdinstituut op donderdag 1 november 2018 in samenwerking met LECSO, de VGN en de NJi een tweede editie van het OplossingenLab.

Ondernemerschap en lef
Werkt u in de verbinding tussen onderwijs en zorg voor of met kinderen met een ernstige meervoudige beperking? Wilt u van andere regio’s leren en bent u daarbij bereid op een creatieve manier oplossingen te zoeken? Deel uw ondernemerschap en lef met ons! We nodigen u van harte uit om bij het OplossingenLab 2 aanwezig te zijn.

Zicht op de beweging
Na het OplossingenLab van vorige keer is een beweging ontstaan. Zowel landelijk als regionaal als op scholen en in zorgorganisaties zelf. Vertrekpunt van het OplossingenLab 2 is dan ook die beweging. Dagvoorzitter Bart van Kessel blikt met deelnemers terug op de afgelopen periode. Evenals met Mineke de Lange (Ministerie van VWS). Daarna vertellen een scholen, samenwerkingsverbanden en zorgorganisaties over oplossingen die zij gevonden hebben in hun praktijk. Denk aan thema’s zoals integrale indicatiestelling, collectieve financiering, een onderwijs- zorgassistent en beperking van het aantal zorgverleners in de klas. Tot slot belichten we vanuit vier perspectieven hoe in Apeldoorn gestalte wordt gegeven aan zorg en onderwijs voor leerlingen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen. Het precieze programma volgt binnenkort op de site.

Voor wie?
Het OplossingenLab 2 is gericht op alle mensen die betrokken zijn bij de organisatie en financiering van zorg in onderwijs of onderwijs in zorg voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Eerste OplossingenLab gemist? Natuurlijk jammer, maar zeker geen reden om niet aan het OplossingenLab 2 mee te doen. U bent van harte welkom!

Aanmelden en vragen
Komt u ook naar het OplossingenLab 2 op 1 november 2018? Meld u dan aan via deze link.
Vragen? Neem contact op met Wendy Kunst.