Nieuws Onderwijskwaliteit

Professionele leergemeenschappen in het vso

Op 7 november 2018 organiseert SLO een bijeenkomst in het kader van het project Professionele leergemeenschappen in het vso (Kwaliteit vso in de praktijk). Op het programma staan twee interessante presentaties, interactieve uitwisseling en een vooruitblik naar 2019.

Presentaties

  • Elke Mulder van de Inspecteur de Vriesschool vertelt over de wijze waarop in het Haagse ZML 'Standaarden voor sociaal gedrag' tot stand zijn gekomen en welke vervolgstappen worden genomen om deze in te voeren op de scholen (inclusief een systeem van volgen en beoordelen). Dat zal zij doen in een interactieve presentatie.
  • De bijdrage van het Viertaal College gaat over de ontwikkelingen op die school en laat zien op welke wijze de school werk maakt van het thema 'zelfregulering': van inspiratie tot planvorming.
  • Ook zal er aandacht zijn om de schooleigen ontwikkelvragen te inventariseren. Welke vragen zijn er over burgerschap, leergebiedoverstijgende doelen en 21e eeuwse vaardigheden? Welke ontwikkeling willen scholen in gang zetten?

Voor meer informatie over dit project en het vervolg in 2019: zie de bijlage.
Wilt u met uw school deelnemen aan dit project en dus aan de bijeenkomsten in 2019?
Meld u voor 1 november 2018 aan bij Lucy Besseler.


Bijlage professionele leergemeenschappen.pdf