Nieuws Onderwijs en Zorg

NAH-boekje voor onderwijs

Op 25 september is tijdens het Brain Awareness Week symposium 'het NAH boekje voor onderwijs' gepresenteerd. Op het symposium stond het thema 'meedoen thuis, op school, in werk en vrije tijd' centraal. Het NAH boekje sluit daar naadloos op aan.

Het NAH boekje voor (regulier, speciaal basis en voortgezet) onderwijs bevat achtergrondinformatie en advies voor onderwijs aan leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). "Ouders krijgen te maken met veel veranderingen nadat hun kind hersenletsel heeft opgelopen. Veranderingen in de ontwikkeling van het kind maar ook met veranderingen in onderwijs en ondersteuningsmogelijkheden.

Het boekje is heel praktisch en overzichtelijk. Het geeft de leerkracht achtergrondinformatie en advies. In het boekje wordt besproken waar leerlingen met NAH mee te maken krijgen tijdens verschillende fasen en transitiemomenten en op welke ontwikkelingsdomeinen gevolgen zich kunnen uiten (fysiek, cognitief, emotioneel en sociaal). Deze domeinen worden uitgewerkt en leerkrachten lezen hierop tips en praktische handelingsadviezen hoe zij hiermee om kunnen gaan.

De uitgave is als bijlage bijgevoegd of hier te downloaden.

het-nah-boekje-voor-onderwijs.pdf