Nieuws Onderwijs en Zorg

Reflectietool integrale zorg voor kind en gezin

Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende professionals en organisaties. Soms zijn bij één gezin meer dan 30 professionals betrokken, vaak voor zorg, welzijn én onderwijs. Wie houdt dan de regie? Hoe sluit je aan bij wat kind en gezin willen en nodig hebben? Hoe stem je af met de andere professionals? Dat leest u in de reflectietool integrale zorg voor kind en gezin.

Hiervoor hebben Vilans en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) een reflectietool ontwikkeld. Deze reflectietool helpt zorgverleners om de zorg en ondersteuning voor kinderen met een chronische aandoening zo goed mogelijk te organiseren.

In de tool vindt u:

  • 8 (film)portretten van gezinnen die vertellen hoe zij de samenwerking met professionals ervaren en waar zij behoefte aan hebben
  • inspirerende praktijkvoorbeelden
  • tips om zelf aan de slag te gaan
  • een mindmap om alle zorg en ondersteuning van een gezin in kaart te brengen.

Zo ziet u snel en overzichtelijk met wie samenwerking nodig is om integrale zorg en ondersteuning te bieden.
Vilans en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) hebben de reflectietool ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgprofessionals en gezinnen van een kind met een chronische aandoening.

Klik hier om de tool te downloaden.