Nieuws Arbeidstoeleiding

Met de jobcoach lukt het wel!

Jobcoaching op de werkvloer heeft meerwaarde. Dat blijkt uit een onderzoek naar de inzet van jobcoaching, in opdracht van SBCM en Cedris. Met acht casestudies vergaarden De Beleidsonderzoekers inzicht in de waarde, de randvoorwaarden en de behoeftes rondom jobcoaching op de werkplek, vanuit het perspectief van de jobcoaches, uitvoeringsorganisaties (UWV of gemeenten), werkgevers en cliënten (de werknemers).

Download hier het rapport Met de jobcoach lukt het wel.

Alle betrokkenen zien meerwaarde in jobcoaching:

  • De werknemers geven aan dat ze zonder jobcoach niet in staat zouden zijn geweest om hun baan te behouden. Doordat dit (met de jobcoach) toch lukt, ontstaat er een positief effect op hun zelfvertrouwen en hun kwaliteit van leven.
  • Werkgevers zijn door de inzet van de jobcoach in staat om medewerkers met een beperking in dienst te hebben en te houden.
  • Uitvoeringsorganisaties zien dat er, met de inzet van een jobcoach, minder uitval is.

De bestudeerde cases laten zien dat de inzet van een jobcoach effect heeft op de duurzaamheid van dienstverbanden van mensen met een arbeidsbeperking.

Werkwijze jobcoaches
De werkwijzen van jobcoaches lijken op het eerste gezicht divers. Uit het onderzoek blijkt echter dat alle jobcoaches (ondanks dat ze dit zelf niet altijd beseffen) methodisch werken. Ze werken doelgericht, systematisch, procesmatig en bewust. De meest elementaire werkzame mechanismen van jobcoaching op de werkplek zijn communicatie en het leveren van maatwerk door responsief handelen. Daarbij staan zowel de werknemers als de werkgever centraal.