Nieuws Algemeen

Waar kunt u LECSO vinden

LECSO is tijdens Hét Congres op meerdere plekken te vinden.

De stand van LECSO kunt u bijna niet missen. Bij binnenkomst in de grote hal wachten onze stralende medewerkers u op; om informatie te geven over LECSO, Hét Congres en alles wat met gespecialiseerd onderwijs te maken heeft.
Onze voorzitter Wim Ludeke zal Hét Congres namens LECSO openen samen met Jan van Etten, voorzitter van SBOwerkverband.

Daarnaast worden er verschillende workshops vanuit of in samenwerking met LECSO gegeven.

  • Goud in Handen over de Commissie voor de Begeleiding,
  • Up2Date-sessie AB, waarin coördinatoren en medewerkers AB en ondersteuners uit samenwerkingsverbanden aan verschillende tafels kennis uitwisselen
  • EMB Wikiwijs, over digitaal lesmateriaal voor Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen, als onderdeel van het Gewoon Speciaal ICT-lab
  • Het doelgroepenmodel in relatie tot het leerlingvolgsysteem.
  • Diverse meetups, over Vso en arbeidstoeleiding; Onderwijs, jeugdhulp en zorg; Leren van gedrag en Crisis(geweld) in je school.

De exacte tijden en locatie van deze workshops kunt u vinden in het Programma - totaaloverzicht.