Nieuws Algemeen

Het Gewoon Speciaal ICT-lab

In het Gewoon Speciaal LAB zijn leerlingen en collega's met onderwijsinnovatie aan de slag.

We creëren er een leer- en werkomgeving waar leerlingen en medewerkers worden uitgedaagd om met nieuwe tools en methodieken aan de slag te gaan. Door leerlingen direct te betrekken bij onderwijsinnovatie werken we er samen aan wat leerlingen belangrijk vinden en wat past bij de leer- en ondersteuningsbehoefte.
Tevens worden er binnen het LAB 3 werksessie verzorgd:

  • 11.15 - 12.15 Versnellingsvraag: Op weg naar een online verzamelplaats digitale geletterdheid voor het speciaal onderwijs
  • 13.15 – 14.15  EMB-Wikiwijs
  • 14.15 – 15.15  Inzetten van Virtual Reality ter voorbereiding op stage
Meer informatie vindt u hier.