Nieuws Algemeen

Ik wist niet dat ik het in mij had

Veel kinderen in het speciaal onderwijs hebben als gevolg van beperkingen en negatieve jeugdervaringen een afwijkende persoonlijkheidsontwikkeling, iets wat ze kwetsbaar maakt voor negatieve beïnvloeding door anderen. Hoe veranderen we in de behandeling en in het (speciaal) onderwijs de problemen van leerlingen in de persoonsvorming? Een nieuw model van persoonsvorming van Wrzus & Roberts (2017) kan daar licht op werpen. Peer van der Helm, lector aan de Hogeschool Leiden gaat hier in zijn lezing op Hét Congres verder op in.

Van der Helm doet onderzoek naar kinderen die het in onze samenleving niet getroffen hebben als gevolg van beperkingen. Hierdoor hebben ze vaak veel negatieve jeugdervaringen en soms een regieprobleem. Doel van zijn onderzoek dat vooral in het speciaal onderwijs en op het VMBO plaatsvindt is om de ontwikkeling van deze kinderen te stimuleren. 

In de geschiedenis van de ontwikkeling van de psychiatrie (en de DSM) is persoonlijkheid vaak opgevat als iets onveranderlijks, maar recent onderzoek laat zien dat dit niet zo is. Verandering is mogelijk maar met veel negatieve jeugdervaringen hebben jongeren in het speciaal onderwijs vaak veel negatieve emotionaliteit in de opbouw van hun persoonlijkheid. Leegtes vullen ze op met afwijkende (deviante) ideeën zoals criminaliteit en afwijkend gedrag en daardoor ontstaat vaak ook kwetsbaarheid en slachtofferschap die participatie belemmeren.
Biesta (2014, 2018) betoogt dat de bijzondere taak van het onderwijs gericht moet zijn op cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling maar ook op persoonsvorming.

Meer informatie en aanmelden voor deze lezing op Hét Congres kan hier.