Nieuws Onderwijskwaliteit

Verslag regionale informatiebijeenkomsten landelijk doelgroepenmodel

De afgelopen weken hebben er drie regionale informatiebijeenkomsten plaatsgevonden over het landelijk doelgroepenmodel (Zwolle, Leiden en Veendam). Met een groep van telkens 20-30 mensen, bestaande uit IB’ers/zorgcoördinatoren, gedragskundigen, beleidsmedewerkers, leraren, (adjunct)directeuren en mensen uit samenwerkingsverbanden, hebben we uitgebreid de tijd genomen om het model en bijbehorende onderleggers toe te lichten en onderling casuïstiek te bespreken in het licht van het doelgroepenmodel.

Zowel de deelnemers als de mensen uit de werkgroep van het doelgroepenmodel hebben de bijeenkomst als zeer zinvol, informatief en prettig ervaren. Ondanks dat de kennis en ervaring van de bezoekers met het doelgroepenmodel in elke sessie sterk uiteenliep hebben we zo goed mogelijk iedereen geboden wat hij/zij nodig had om verder te kunnen. Een greep uit de reacties:

  • “Goede bijeenkomst. We kunnen weer een stapje verder.”
  • “Ik wist er nog niet zo veel van, maar ik heb nu het gevoel dat ik het goed begrijp.”
  • “Wat fijn dat de werkgroep zich lerend opstelt en dat het model geëvalueerd is. Wel goed om nu even een pas op de plaats te maken en geen nieuwe versies meer.”

Ook een informatiebijeenkomst bijwonen?
Mocht u ook nog een informatiebijeenkomst willen bijwonen van het landelijk doelgroepenmodel dan is er nog één moment op 30 november, tijdens Hét Congres (15.30-16.30 uur).

Hierna zal de werkgroep landelijk doelgroepenmodel zich tijdelijk terugtrekken, om scholen de kans te geven met de definitieve versies aan de slag te gaan, zonder dat er nog wijzigingen komen. De definitieve versies van het model en de onderleggers worden op 30 november tijdens Hét Congres gepresenteerd en vervolgens beschikbaar gesteld op de website van het landelijk doelgroepenmodel.

Hulp bij implementatie van het doelgroepenmodel
Regelmatig ontvangt LECSO of één van de leden van de werkgroep Landelijk Doelgroepenmodel een verzoek voor een presentatie of informatiebijeenkomst op locatie. Dit is een hele begrijpelijke vraag. Het doelgroepenmodel inzetten in de praktijk vraagt om een gedegen implementatie.

 Het ondersteunen van scholen bij deze vraag is echter noch voor de werkgroep, noch voor het bureau van LECSO uitvoerbaar. De leden van de werkgroep zijn allen zelf werkzaam binnen scholen en de omvang van ons bureau is beperkt.

Om dit probleem op te lossen zijn enkele organisaties speciaal getraind door ontwikkelaars van het doelgroepenmodel om uitleg te geven en scholen ook te begeleiden bij hun vraagstukken en implementatie. Onderstaande organisaties kunt u benaderen voor verdere ondersteuning:

  • CED-groep: mail I van Eerd
  • Driestar Educatief: mail B. Haverhals
  • BMC: mail Renée van den Oever
  • De Onderwijsadviseur: mail Mouris Boer Deze dienstverlener richt zich met name op uitstroom Arbeid, maar kan ook benaderd worden voor uitstroom Dagbesteding of Vervolgonderwijs.

Bijlage: presentatie regionale informatiebijeenkomsten.


Presentatie doelgroepenmodel regionale informatiebijeenkomst Veendam.pptx