Nieuws Passend Onderwijs

Aanpak bureaucratie

In de eerste week van november vindt er overleg plaats tussen LECSO, SBOwerkverband en vertegenwoordigers van de SWV-en vo en po. Belangrijk punt op de agenda is de aanpak van de bureaucratie voor de gespecialiseerde scholen. Centraal staat de door het veld ontwikkelde werkwijze die in ieder geval de administratieve last rond de TLV-aanvragen moet beperken. We hopen snel te communiceren over deze gezamenlijke aanpak.