Nieuws Arbeidstoeleiding

Speaking Minds

Afgelopen maand hebben we vanuit LECSO deelgenomen aan een gespreksronde met leerlingen van een ROC ihkv Speaking Minds. Speaking Minds brengt moeilijk bereikbare jongeren en beleidsmedewerkers van gemeenten bij elkaar. Samen buigen ze zich over het gemeentelijk armoedebeleid.
 
Het was een boeiende bijeenkomst, waarbij de leerlingen ter afsluiting van een project over schulden op het ministerie van OCW in gesprek gingen met ambtenaren van OCW, VWS en SZW.
 
Tot nu toe participeren er volgens ons géén vso-scholen in een Speaking Mindstraject. Wij denken dat het traject wel degelijk geschikt is voor onze leerlingen, zeker in het kader van voorbereiding op de naschoolse periode en de overstap naar een periode waarin een grotere mate van zelfstandigheid kan worden ingezet.
 
Langdurig laag inkomen
Ruim 292.000 kinderen groeiden in 2016 op in een huishouden met een laag inkomen. 117.000 van hen groeien op in een gezin met een langdurig laag inkomen (ten minste 4 jaar achter elkaar). Het aantal kinderen in langdurige armoede is ondanks de economische vooruitgang de afgelopen jaren niet gedaald. Het risico op armoede is het hoogst in de steden Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Den Haag. Dit staat in het nieuwe rapport Armoede en Sociale Uitsluiting 2018 dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 17 januari heeft gepubliceerd.
 
Dat heeft gevolgen voor hun persoonlijke ontwikkeling op korte en op lange termijn. Kinderen die in armoede opgroeien, lopen een groter risico om later zelf ook te maken te krijgen met armoede en schulden. Daarom is het niet alleen voor henzelf, maar ook voor de samenleving van belang dat deze kinderen en jongeren snel en goed worden geholpen.
 
Klik voor meer informatie over het Speaking Minds-project en informatie voor scholen.