Nieuws Onderwijskwaliteit

Monitoring sociale veiligheid

De tevredensheidsvragenlijst binnen Scholen op de Kaart (Vensters) is aangevuld met de vragen uit de verkorte veiligheidsmonitor van Praktikon. Daarmee is deze lijst een betrouwbare versie om de sociale veiligheid van leerlingen te monitoren, zoals geregeld in de Wet Veiligheid op school.
De informatie in de handreiking voor het gespecialiseerd onderwijs is hierop aangepast.
In de bijlage vindt u de meest recente versie.

MONITORING_VEILIGHEIDSBELEVING_LEERLINGEN_VSO-EMB_versie_4_pdf.pdf