Nieuws Arbeidstoeleiding

Campagne Ikzorg van start

Het tekort aan personeel is voor de sector Zorg en Welzijn een van de grootste uitdagingen. In de komende jaren zijn er veel extra mensen nodig. Afgelopen maart lanceerde het ministerie van VWS het actieprogramma Werken in de Zorg. Extra middelen voor leerwerkplekken en omscholing, 28 regionale actieplannen van onder andere werkgevers en onderwijsinstellingen én een landelijke campagne, moeten er toe leiden dat de personeelstekorten in de zorg worden aangepakt. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan goede zorg en welzijn.

Het arbeidstekort in de zorg biedt kansen voor mensen die op grotere afstand van de arbeidsmarkt staan. Bijvoorbeeld mensen met een beperking, leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het praktijkonderwijs (PrO) en mbo-entree, mensen die langdurig een bijstandsuitkering hebben en statushouders. Op 11 juli 2018 spraken het ministerie van VWS en SZW met ActiZ, VGN, Sectorraad Praktijk-onderwijs, de PO-Raad, LECSO, Divosa, UWV, CNV Zorg en Welzijn en RegioPlus de intentie uit om ervoor te zorgen dat deze mensen ook echt de kans krijgen om in de zorg te komen werken.

Nieuwe functies
Dat vraagt wel wat van de werkgevers in de zorg en tegelijkertijd biedt het ook kansen. Door de mogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter te benutten, wordt er een bijdrage geleverd aan het verminderen van het personeelstekort. Werkgevers in de zorg kunnen zelf kijken of er voor deze doelgroep nieuwe functies kunnen ontstaan door taken te herschikken en te bundelen.

Een mooi voorbeeld is het branchediploma woonhulp. Werkgevers in de zorg krijgen hiermee goed opgeleide medewerkers die eenvoudige werkzaamheden betrouwbaar kunnen uitvoeren. Dit verlicht de werkdruk van zorgverleners terwijl er tegelijkertijd meer aandacht kan worden gegeven aan de cliënten.
Een ander voorbeeld is de functie ‘welzijns-assistent’ die door ouderenzorgorganisatie Alkcare is gecreëerd. De functie wordt ingevuld door bijvoorbeeld jongeren uit het praktijkonderwijs, niveau 1, of mensen met een wajong-uitkering. De welzijns-assistenten ondersteunen bij de zorg voor bewoners met dementie. Ze doen samen spelletjes, gaan met ze naar buiten, en doen voorkomende huishoudelijke klussen.

In de bijlages vindt u het volledige nieuwsbericht, de Zorg-voor-werkwijzer en een aantal goede voorbeelden.

Nieuwsbericht werken in de zorg november 2018.pdf

Zorg voor Werkwijzer.pdf

Goede voorbeelden werken in de zorg november 2018.pdf