Nieuws Algemeen

Een feestje voor de hele klas

Sommige kinderen worden nooit uitgenodigd op een kinderfeestje.
Ze liggen om wat voor reden dan ook buiten de groep; ze zijn bijvoorbeeld arm, lichamelijk beperkt, sociaal onhandig, druk, of ze beheersen de Nederlandse taal nog niet goed.

Er niet bij horen is één van de ergste dingen die een kind en zijn/haar ouders kan overkomen. In Scandinavische landen is het de gewoonte om op kinderfeestjes de hele klas uit te nodigen. Zo wordt op een leuke en onopvallende manier voorkomen dat er kinderen zijn die nooit een feestje hebben. Bovendien delen de kinderen dan de aandacht en leren ouders elkaar kennen.

Een klassikaal kinderfeestje is ook een mooie manier om te delen in plaats van te concurreren met andere kinderen. Als ouders in Nederland af en toe de hele klas uitnodigen, dan voorkomen we met z’n allen dat er kinderen zijn die nooit een feestje hebben.

Het project ‘Inclusieve Klassenfeestjes’ is één van de projecten van Druk & Dwars: een samenwerking tussen De Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en zes gemeenten in de provincie Groningen.
Alle informatie inclusief suggesties voor de invulling en een draaiboek: www.klassenfeestjes.nl