Nieuws Arbeidstoeleiding

Positief nieuws betreffende 17 miljoen tbv arbeidstoeleiding

In oktober hebben wij u laten weten dat er 17 miljoen euro beschikbaar was gesteld, die bedoeld zijn om jongeren uit vso en pro rechtstreeks en duurzaam de arbeidsmarkt op te helpen. Het geld kan gebruikt worden voor leerwerkplaatsen, stagebegeleiding, speciale scholing en het aanbieden van certificaten. Daarmee worden de kansen voor jongeren in een kwetsbare positie, die moeilijk aan het werk komen vergroot. Zie het vorige bericht.
 
Enkele weken geleden hebben wij u middels een brief laten weten welke afspraken we met het Ministerie van SZW hebben gemaakt en hoe dit geld in de regio’s terecht zou moeten komen.
 
Tot ons groot genoegen vernemen wij nu van het Ministerie van SZW dat het in álle arbeidsmarktregio’s gelukt is om een intentieverklaring op te stellen, die ook daadwerkelijk door het bevoegd gezag van de  gemeente én een vertegenwoordiger van het vso- en pro-onderwijs is ondertekend. Een fantastisch resultaat op zo’n korte termijn.

Dit betekent dat het geld in alle regio’s vanaf de maand december beschikbaar komt! Geweldig te horen dat in alle regio’s zo adequaat en voortvarend is gereageerd .
 
LECSO en de Sectorraad PRO blijven in gesprek met het Ministerie van SZW om alle activiteiten en initiatieven goed te monitoren.