Nieuws Expertise

Verslag NRO-congres Samen op Koers

Het NRO-congres van afgelopen 31 oktober was een dag vol inspiratie en kennisdeling. Leraren, teamleiders, schoolleiders, medewerkers kwaliteitszorg, intern begeleiders, bestuurders, adviseurs, ontwikkelaars van leermiddelen, onderwijsonderzoekers met affiniteit met onderzoek en onderwijs, waren aanwezig en hebben gedeeld en geleerd.
 
Op het congres bleek dat het Speciaal Onderwijs veel gebruik maakt van de kennisrotonde. De Kennisrotonde is het online-loket voor de snelle beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit onderzoek. Iedereen die werkt in of nabij de onderwijspraktijk van het primair of voortgezet (gespecialiseerd) onderwijs, of middelbaar beroepsonderwijs kan vragen stellen. De Kennisrotonde beantwoordt deze vragen met wetenschappelijk gefundeerde inzichten over wat wel en wat niet werkt.

Lees hier de rapportages van de bijeenkomsten, of hier het verslag Passend onderwijs, volop in beweging.