Nieuws Algemeen

Vereenvoudiging bekostiging

Tijdens de alv van de PO-Raad op 22 november 2018 ligt een voorstel voor ter vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van een vast bedrag per school en een bedrag per leerling.

Onderdeel daarvan is ook het omvormen van de personele bekostiging van schooljaar naar kalenderjaar waarbij uitgegaan wordt van een teldatum per 1 februari voorafgaande aan het kalenderjaar (t-11 maanden). Voor het speciaal onderwijs komt daarmee 1 februari als groeiteldatum te vervallen. Dit heeft tot diverse vragen geleid vanuit de sector. De PO-Raad heeft toegezegd dat er een andere uitwerking gegeven wordt aan de groeiregeling. Leden van het kennisteam financiën van LECSO zijn hierbij betrokken.