Nieuws Passend Onderwijs

Agora Leren van Gedrag

Ben jij op zoek naar oplossingen voor  moeilijk gedrag van leerlingen?
Ben je benieuwd naar kennis en ervaringen van onderzoekers en collega’s?
Heb je zelf expertise en succeservaringen die je wilt delen?

Vanuit het Motto: ‘Delen is het nieuwe hebben’ organiseert het kennisplatform ’leren van gedrag” in het hele land ontmoetingen voor onderwijsmensen, wetenschappers en gedrags-specialisten die ieder vanuit hun eigen expertise op zoek zijn naar oplossingen voor de onderwijsbelemmeringen van leerlingen voor wie het leren niet vanzelf gaat; leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag.

Gedrag is een signaal: Wat proberen deze leerlingen ons te vertellen met hun gedrag?
Gedrag is een vak: Wat is een adequate reactie?

In een AGORA delen we de kennis en zoeken samen naar oplossingen.  
Scholen leren gebruik maken van  kennis uit praktijkgericht gedragsonderzoek
Onderzoekers leren van de expertise van scholen
Scholen delen hun (succes) ervaringen met elkaar

Leren van gedrag in 2019
In 2019 worden door het hele land AGORA’s georganiseerd  Op iedere AGORA staat een onderzoek of een thema centraal. Je kunt ook verzoeken indienen voor een specifiek thema of onderzoek. De volgende AGORA dagen kun je vast in je agenda noteren:

30 januari 2019  
10 april 2019    
2 oktober 2019
(altijd op woensdag 15.00u tot 17.00u)

Op de website lerenvangedrag.nl vind je meer informatie over de kennisdelingsactiviteiten van het platform.
Op de website wordt praktijkgericht gedragsonderzoek geplaatst. Zo’n onderzoek wordt visueel samengevat in een infografic. Bij de infografic staan links naar het hele onderzoek, de beschikbare implementatiematerialen en de ervaringen van scholen met de onderzoekresultaten.
Zie bijlage voor informatie over het kennisplatform.

Leren van Gedrag folder.pdf