Nieuws Onderwijskwaliteit

Lerarentekort

Op 5 november 2018 vond de bijeenkomst plaats rond lerarentekort in het (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs,  georganiseerd door LECSO in samenwerking met de PO-raad, SBOwerkverband en het ministerie van OCW.

Lees hier het verslag.

Na informatie over de stand van zaken volgde een inventarisatie:

  • Waar lopen we nu tegenaan; we ervaren steeds meer een tekort en vrezen voor wat komen gaat.
  • Hoe groot is het probleem; voor nu redden we het meestal nog net maar we hebben grote zorgen voor de toekomst.
  • Wat is er volgens ons nodig is om het op te lossen; toegang tot het beroep, het beroep aantrekkelijker maken en anders organiseren.
  • Verdient de aanpak van het lerarentekort voor het gespecialiseerd onderwijs extra of een andere inzet; ja, als gespecialiseerd-onderwijsleerkracht moet je beschikken over speciale competenties en affiniteit hebben met de doelgroep. ‘De vijver waaruit je vist’, is nog kleiner. Dus moelijker.


De ervaringen en voorbeelden uit de praktijk die het verschil kunnen maken zijn besproken.
De eindconclusies van de bijeenkomst waren:

  • Zorg dat er noodscenario’s zijn! Alle innovatieve oplossingen en extra inzet zal helaas niet op korte - en middellange termijn leiden tot voldoende bevoegde (specialistische) leerkrachten.
  • Sluit aan bij het huidige beleid, maar doe nog meer! In basis sluit het gespecialiseerd onderwijs aan bij wat vanuit de PO-raad en het Ministerie van OCW wordt ingezet:
  • Gebruik de site Aanpak Lerarentekort. Er is echter meer nodig voor het gespecialiseerd onderwijs. Verzamel ideeën en wissel uit o.a. op Hét Congres op 30 november; zie www.hetcongres.nl.
  • Zorg dat de studenten de specialistische scholen in komen! We moeten maximaal inzetten op verleiden en opleiden van nieuwe gespecialiseerde leerkrachten. Het gespecialiseerd onderwijs krijgt te weinig aandacht binnen de opleidingen en de stage mogelijkheden zijn te beperkt. Ga samenwerken met een opleidingsorganisatie in de regio!
  • ‘Alle hens aan dek!’ Bij een structureel tekort moeten we ervoor zorgen dat de medewerkers of zij-instromer, indien bekwaam en nog niet bevoegd, op korte termijn toch ingezet kunnen en mogen worden. Hierover gaan we in overleg met het ministerie van OCW en de Inspectie.
  • Samen optrekken! Regionaal optrekken en strategische keuzes maken i.p.v. elkaar gaan beconcurreren. Leer van voorbeelden. Er zijn mooie initiatieven gaande.  

De resultaten van deze bijeenkomst zijn gedeeld met de deelnemers, de PO-Raad, het Ministerie OCW en de Inspectie. Onze ervaringen worden meegenomen in de verdere beleidsontwikkelingen.