Nieuws Expertise

Verslag studiedag Bewegingsonderwijs

Woensdag 14 november 2018 is de landelijke studiedag bewegingsonderwijs cluster 4 gehouden bij onderwijsgroep Eduvier op VSO De Rede.

De dag startte met een korte inleiding door Peter Nooitgedagt, directeur van onderwijsgroep Eduvier VSO Lelystad-Emmeloord. Hij besprak een aantal zaken rondom het passend onderwijs en wat dit voor ons in het bewegingsonderwijs betekent.

Aansluitend heeft Ivo Dokman de groep van ruim 100 bewegingsonderwijzers meegenomen in het interessante gedeelte over groepsdynamica. In deze presentatie zijn we op een praktische wijze aan de slag gegaan hoe onderlinge beïnvloeding werkt tussen leerlingen in de groep en in de interactie met jou als leraar. Als individu heb je namelijk invloed op het gedrag van de groep, maar de groep heeft ook invloed op het gedrag van jou als individu.

Maar hoe werkt dat dan? Hoe krijg je zicht en vat op de dynamiek? Hoe stuur je bij of kan je preventief al rekening houden met deze dynamiek? Wat vraagt dat dan van jou als leraar en in de onderlinge samenwerking met collega’s? Dat is immers ook een groep en die kent ook een dynamiek?

Deze, en meer, vragen zijn aan bod gekomen. Op een praktisch toepasbare wijze, gekoppeld aan theorie vanuit de communicatiewetenschappen, psychologie en sociologie.

Workshops

Bekende en ook onbekende workshops werden aangeboden tijdens deze dag. Groepsdynamica, danstermind, Moving together is fun en Archery Attack kwamen als zeer positief uit de evaluatie.

Evaluatie
Uit de evaluaties kwam verder naar voren dat iedereen een zeer positieve, leerzame en leuke dag heeft gehad. Er zijn mooie ideeën voor workshops geopperd en er zijn veel reacties gekomen op een nieuwe locatie voor volgend jaar.

Als afsluiting willen wij de leerlingen en docenten van De Steiger uit Lelystad bedanken voor het regelen van de luxe lunch tijdens deze mooie dag.
Hartelijke groeten namens de werkgroep van de LECSO studiedag.