Nieuws Onderwijs en Zorg

Mediawijsheidmanifest

Ook jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben recht op een leuk online leven! Onderteken het manifest!

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn online extra kwetsbaar. Zij zijn bijvoorbeeld oververtegenwoordigd als slachtoffer én als dader bij misstanden online, zoals cyberpesten, sexting en grooming. Samen met organisaties, professionals en experts wil Mediawijzer.net hier verandering in brengen.

Daarom is er het Mediawijsheidmanifest: ‘Ook jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben recht op een leuk online leven’. Steun van zorgorganisaties, zorgprofessionals, experts, leerkrachten en ouders is nodig om het onderwerp breed op de agenda te krijgen. Wij hopen dat het manifest veel ondertekend gaat worden. Want samen kunnen we het verschil maken.

Door ondertekening van het Mediawijsheidmanifest geef je aan dat je je sterk maakt voor een betere begeleiding in mediawijsheid van jongeren met een licht verstandelijke beperking.
Onderteken hier het manifest.
Gelijk aan de slag? Gebruik de vijf kickstarters voor meer mediawijsheid
Hier vindt u het onderzoek: Jongeren met LVB online extra kwetsbaar door gebrek aan begeleiding in mediawijsheid.