Nieuws Onderwijskwaliteit

Definitieve versie (2018) van het landelijk doelgroepenmodel

Vrijdag 30 november tijdens Hét Congres, heeft de werkgroep van het landelijk doelgroepenmodel de allerlaatste versie van het doelgroepenmodel, en de bijbehorende onderleggers, gepresenteerd.

De werkgroep zal nu twee jaar lang geen doorontwikkeling meer doen aan het doelgroepenmodel. Er vinden voorlopig dus geen aanpassingen plaats aan het model. Dit is om scholen de gelegenheid te geven daadwerkelijk met het model aan de slag te gaan, zonder dat er regelmatig aanpassingen op scholen afkomen.

Alle materialen van het landelijk doelgroepenmodel zijn te downloaden op de website onder Downloads, of onderaan de homepage.

Nieuwe documenten zijn:

  • Koppeling van Passende Perspectieven Rekenen aan het Doelgroepenmodel
  • Overzicht van veelgebruikte instrumenten voor sociaal-emotionele ontwikkeling en IQ
  • De invulwijzer ondersteuningsbehoeften is uitgebreid met ondersteuning t.a.v de fysieke en de medische situatie en executieve functies.
  • De model OPP's (SO en VSO) zijn ook verbeterd, evenals de handleiding.

Ondersteuning bij invoering
Mocht u ondersteuningsvragen hebben bij de invoering van het landelijk doelgroepenmodel, dan staan onze samenwerkingspartners voor u klaar. Kijk op deze pagina om te zien wie dat zijn.

Bijeenkomsten 2019
Via deze website en de LECSO-nieuwsbrief zullen we u op de hoogte houden van mogelijke intervisie-bijeenkomsten rondom het landelijk doelgroepenmodel, komend kalenderjaar.