Nieuws Algemeen

Subsidie voor regionale aanpak lerarentekort begin volgend jaar beschikbaar

Het lerarentekort in het onderwijs is momenteel één van de grootste problemen in onderwijsland. Ook het gespecialiseerd onderwijs heeft hiermee te maken. Vanuit het ministerie is er geld beschikbaar gesteld om het lerarentekort op regionaal niveau aan te pakken. Voorstellen hiervoor kunnen vanaf 15 janauri 2019 ingediend worden.
Het is erg belangrijk dat we als gespecialiseerd onderwijs hierbij betrokken zijn. Daarom onze oproep: zorg dat je als gespecialiseerd onderwijs aansluit bij de initiatieven in de regio.
Regionale contactpersonen staan in de bijgevoegde documenten.


Met de subsidieregeling (zie bijlage) kunnen schoolbesturen samen met collega-besturen, lerarenopleidingen en andere partners in de regio een plan van aanpak ontwikkelen en uitvoeren om het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken en samenwerking opzetten of versterken op dit vlak. De regeling is opgesteld door OCW om zo het grote probleem van het lerarentekort te helpen terugdringen. Omdat de uitdagingen en kansen rond het lerarentekort per regio verschillen, is gekozen voor een regionale aanpak. De subsidieregeling biedt ook de ruimte om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande regionale initiatieven.

Nu de subsidieregeling is gepubliceerd, kunnen schoolbesturen aan de slag met de voorbereidingen voor het aanvragen van subsidie, en bijvoorbeeld alvast regionale partners opzoeken om gezamenlijk aan de slag te gaan.

Subsidiebedragen

  • De subsidie voor een plan van aanpak in het po of vo bedraagt maximaal 250.000 euro per regio. Als bij het vo ook het mbo deelneemt, is er maximaal 75.000 euro extra subsidie mogelijk.
  • Voor sectoroverstijgende aanvragen van het po en vo samen is maximaal 500.000 euro per regio beschikbaar, met opnieuw de mogelijkheid van een extra subsidie van maximaal 75.000 euro als het mbo deelneemt.

Voor 2019 is in totaal 9 miljoen euro subsidie beschikbaar: 4,5 miljoen euro voor het po en 4,5 miljoen euro voor het vo en mbo. De middelen komen voor meerdere jaren beschikbaar. Voorwaarde voor toekenning van subsidie is dat er sprake is van cofinanciering.

Aanvragen en meer informatie
Om in aanmerking te komen voor subsidie, moeten de deelnemende partners in de regio een plan van aanpak en bijbehorende begroting insturen. Aanvragen kan vanaf 15 januari t/m 31 augustus 2019 via de website dus-i.nl. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en toegekend.

Op onze eigen website houden we ook alle informatie over het lerarentekort bij. Wilt u op de hoogte blijven neem daar dan regelmatig een kijkje.

Subsidieregeling+Regionale+aanpak+lerarentekort.pdf

Handreiking+Lerarentekort+primair+onderwijs.pdf

Presentatie OCW Voorlichtingsbijeenkomst_regionale_aanpak_11_december.pdf