Nieuws Arbeidstoeleiding

De professional centraal - Coaching en begeleiding

Op 24 januari organiseren SBCM en Cedris het jaarlijkse congres De Professional Centraal. Dit jaar staat het thema ‘coaching en begeleiding’ centraal. Hans Bosselaar trapt het congres af met de ontrafeling van het geheim van ‘Dinges’. Dit is een geuzennaam voor professionals die er in slagen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Hoe doen ze dat?

Een breed aanbod aan vakinhoudelijke onderwerpen
Het congres heeft dit jaar het thema ‘Coachen en begeleiden’. De workshops en presentaties sluiten hier op aan en gaan onder meer over:

  • De regie ligt al bij de cliënt, neem die niet over
Gaat u als professional écht uit van de eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van cliënten en medewerkers? In deze workshop leert u hoe u de regie bij de cliënt houdt door het toepassen van vraaggericht coachen.
  • Inzet toekomstcoach voor kwetsbare jongeren
De toekomstcoach van MEE geeft levensbrede ondersteuning aan kwetsbare jongeren. Bezoekers van deze presentatie krijgen concrete handvatten mee voor het begeleiden van deze doelgroep.
  • Belang van samenwerking GGZ en W&I
In deze workshop deelt arbeidsmarktregio Friesland zijn ervaringen over de samenwerking tussen de domeinen GGZ en W&I. Ook leert u meer over uw bijdrage aan een goede samenwerking.
  • De beslissende professional
Movisie deelt inzichten uit een onderzoek naar professionele besluitvorming. Daarna gaat u actief aan de slag met wat deze bevindingen voor u en uw werk betekenen.
  • CORAL 2.0: Samen sterk zonder stigma
  • In deze presentatie maakt u kennis met CORAL, een methode die helpt bij de keuze: open zijn of niet over psychische aandoeningen en de voor- en nadelen van openheid, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Ook krijgt u tips om het gesprek hierover aan te gaan zonder dat de privacy van de betreffende persoon in het geding komt.

Voor wie is het congres?
Het congres richt zich op professionals van de sociale werkbedrijven en gemeenten (jobcoaches, casemanagers, werkadviseurs, jobcreators, werkbegeleiders opleidingscoördinatoren) en van sociale ondernemingen (werkbegeleiders/coaches).

Praktische informatie
Datum: 24 januari 2019

Tijd: van 09.30 tot 16.30 uur

Locatie: Leerhotel Het Klooster in Amersfoort
De kosten voor deelname zijn 90 euro (exclusief btw) per persoon.
U kunt zich vanaf nu aanmelden!