Nieuws Expertise

Netwerk Bildung Speciaal - brede vorming

In het speciaal onderwijs wordt door veel collega’s gewerkt aan de brede vorming van leerlingen.  Wij willen deze collega’s en hun initiatieven en ontwikkelingen bij elkaar brengen, want samen kom je verder.

Wij zijn enkele van uw collega’s uit het regulier en speciaal onderwijs die met andere collega’s een netwerk Bildung Speciaal opbouwen. Net als u worstelen wij met de snelheid van ontwikkelingen in de samenleving en de wereld. De uitkomst ervan is ongewis terwijl het de taak van het onderwijs is om leerlingen voor te bereiden op een wereld die er nog niet is, aldus Peter Sloterdijk.

Snelle veranderingen in kennis en vaardigheden zijn in de samenleving en in het bedrijfsleven de norm. Buiten kennis en vaardigheden is er een derde dimensie noodzakelijk: de menselijke factor. Gelukkig is als basis steevast de persoonsvorming van leerlingen al jaren de belangrijkste voorspeller voor succes in hun leven, hun relaties, bij hun  studies en op de arbeidsmarkt.

Juist op dit punt is in het onderwijs nog veel winst te boeken! Dave Ensberg-Kleijkers, voorzitter College van Bestuur van de Stichting Biezonderwijs is al enige tijd betrokken bij het Netwerk Bildung Speciaal. Vanwege zijn vertrek bij Biezonderwijs komt zijn deelname te vervallen en hij zoekt een bestuurder die hem in dit netwerk wil opvolgen.
Mocht u interesse hebben dan kunt u dit doorgeven aan Dave: d.ensberg@biezonderwijs.com, of bel 06-81423738.