Nieuws Passend Onderwijs

Deel uw ervaring met (passend) onderwijs vóór 31 maart

In het onderwijs wordt hard gewerkt om kinderen en jongeren passend onderwijs te geven en te ondersteunen bij hun behoeften. Vaak levert dat mooie resultaten op. Soms kan dat ook nog beter.

Om bij zo veel mogelijk betrokkenen bij passend onderwijs ervaringen op te halen, is een online vertelpunt ontwikkeld. Op dit vertelpunt kunnen leerlingen, ouders en professionals hun ervaringen delen over situaties die te maken hebben met passend onderwijs. Daarbij is geen goed of fout. Ervaringen laten juist de verschillende belevingen, meningen en emoties zien, die soms meer vertellen dan cijfers.

De (anonieme) ervaringen laten zien op welke punten passend onderwijs goed gaat, en wat er verbeterd moet worden. De ervaringen worden op thema’s bijeengebracht en dienen als uitgangspunt om het onderwijs (nog) passender te maken.
Het vertelpunt is te bereiken via www.vertelpunt.nl/ocw