Nieuws Algemeen

Kijken en kiezen

Kijken en Kiezen is een digitaal oefenprogramma dat de beginnende lezer stap voor stap inleidt in de wereld van het schrift. Vanaf het herkennen van losse picto’s tot het kunnen lezen van eenlettergrepige woorden, met een uitstapje op het eind van het programma naar een aantal nuttige, niet klankzuivere of meerlettergrepige woorden.

Kijken en Kiezen sluit naadloos aan bij de leesmethode Lezen moet je dóén. 
Met Kijken en Kiezen wordt de leerling uitgedaagd om het leesproces op de juiste manier aan te pakken. Hij kan niet anders dan eerst de leesopdracht lezen voordat de plaatjes waaruit gekozen kan worden op het scherm verschijnen. Pas na het lezen kan voor het juiste plaatje worden gekozen. Dus: eerst kijken en dan kiezen.

Het computerprogramma Kijken en Kiezen laat kinderen zelfstandig uitgebreid oefenen met picto’s, klankgebaren en klanksynthese.
 
Web-versie
Vanaf februari 2018 is de web-versie beschikbaar. Een school kan het programma gedurende een aantal weken zowel inhoudelijk als technisch gratis testen. Maak een account aan, registreer vervolgens een leerkracht, een groep en een of meer leerlingen en alle functies zijn beschikbaar.
Gratis registratie kan via https://app.kijkenenkiezen.nl