Nieuws Expertise

Leren van gedrag

Omgaan met moeilijk (interpreteerbaar) gedrag van leerlingen in de klas is een van de uitdagingen waar onderwijsprofessional voor staan. Gedrag is vaak een vorm van communicatie. Ook de leerling met probleemgedrag wil ons via gedrag iets duidelijk maken. Scholen, beleidsmakers, leraren, zorginstellingen, ontwikkelaars en onderzoekers hebben samen de lastige taak ‘de boodschap’ achter dat gedrag te ontcijferen en vervolgens de juiste aanpak te bepalen om leren en ontwikkeling te bevorderen.

Het kennisplatform Leren van gedrag organiseert online en offline kennisactiviteiten waarin onderzoek op het gebied van gedrag gekoppeld wordt aan de toepassingen in de praktijk. Het kennisplatform valt onder het onderzoeksprogramma ‘Gedrag en passend onderwijs’ van het Nationaal Regieorgaan (NRO). Vanuit het perspectief van de leraar, de leerling en de school wordt binnen dit programma onderzoek gedaan naar de aanpak van gedrag van leerlingen in het po en vo. Na afronding van de onderzoeken worden deze op een visueel aantrekkelijke wijze gepubliceerd op de website www.lerenvangedrag.nl/.

Dit jaar worden verspreid over Nederland 30 ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd waarin onderzoekers hun onderzoek presenteren en de toepassingsmogelijkheden bespreken met mensen uit de praktijk. Informatie over de bijeenkomsten eind januari en begin februari vindt u hier. Of in de bijlage.
U bent van harte welkom!!

Agora_leren_van_gedrag_2019.pdf