Nieuws Passend Onderwijs

Algemeen Overleg Passend Onderwijs

Maandag 4 februari vindt er weer een Algemeen Overleg plaats over passend onderwijs. In de bijlage de brief die de minister over de stavaza naar de Kamer stuurde. Daarin zijn, in de bijlage ook de meest recente cijfers opgenomen van de teldatum 1 oktober 2018 waaruit duidelijk wordt dat zowel het speciaal onderwijs als het speciaal basisonderwijs opnieuw zijn gegroeid.
In de bijlage ook de brief die we vanuit gespecialiseerd onderwijs (LECSO en het SBOWerkverband) stuurden aan de kamer en waarin we opnieuw enkele knelpunten onder de aandacht brengen.

kamerbrief-over-toezeggingen-passend-onderwijs.pdf

brief LECSO AO januari 2019.pdf