Nieuws Passend Onderwijs

Algemeen overleg passend onderwijs met kritische ondertoon

Tijdens het algemeen overleg van 31 januari over passend onderwijs kwamen onrustige kamerleden aan het woord die maar moeilijk konden wachten tot de evaluatie en mogelijke aanpassingen in het stelsel passend onderwijs.

De ondertoon was die van ontevredenheid met overigens ook positieve elementen, veelal geïllustreerd met concrete voorbeelden uit de praktijk. Onvoldoende vertrouwen in de professionals, grote reserves,  wens voor landelijk niveau van basisondersteuning, teveel thuiszitters en wens tot leer- en hoorrecht werden door meerdere kamerleden genoemd.  Ook kwam de problematiek aan de orde van 18-jarige leerlingen die vanwege beleid van het SWV het onderwijs moeten verlaten en werden de punten benoemd die wij als LECSO eerder in de brief aan de kamer onder de aandacht brachten.

In zijn reactie verwees minister Slob herhaaldelijke naar de verschillende rapporten (o.a. NRO, Onderwijsraad, Dullaert) die we nog verwachten en ook naar het debat op 21 februari over verzuim, thuiszitters en de onderwijs-zorgbrief.
Concrete toezeggingen deed de minister o.a. op maximering van de hoogtes voor reserves van samenwerkingsverbanden, analyse op de groei van het (v)s(b)o en voorstellen voor de uitwerking van leerrecht en hoorrecht.

- wordt uiteraard vervolgd -