Nieuws Onderwijs en Zorg

Passend onderwijs voor zmolk'ers

Passend onderwijs voor leerlingen met een (lichte) verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek – zmolk’ers – vergt een specifieke, integrale aanpak. Vragen van zmolk’ers beperken zich immers niet tot de schoolomgeving; ze betreffen alle leefdomeinen, 24 uur per dag.

Om de continuïteit en doorontwikkeling van oza’s (Onderwijs-zorgarrangement) voor zmolk’ers te stimuleren en te borgen, ontwikkelden verschillende partijen gezamenlijk een instrumentarium. Dit is gebundeld in het zmolk-pakket. Hierin staan een aantal samenhangende publicaties met handvatten voor beleidsmakers en staf. De uitvoeringsgerichte reeks is interessant voor uitvoerende professionals. Elke publicatie belicht een specifiek aspect van oza’s, zoals achtergrondkennis, een stappenplan, competenties, of werken aan kwaliteit.

Klik hier voor het zmolk-pakket op de website van het NJi.