Nieuws Onderwijskwaliteit

De eindtoets als extra graadmeter in het speciaal onderwijs

Lastig of niet? Of kinderen nu lichamelijk of zintuiglijk beperkt zijn, worstelen met psychische problemen of kampen met moeilijk gedrag: vanaf schooljaar 2019-2020 maken ook leerlingen in groep 8 van het speciaal onderwijs de eindtoets. Voor sommige so-scholen is dat nieuw, maar er zijn ook al scholen die al een paar jaar de eindtoets afnemen. Wat zijn hun bevindingen?

Op SO De Pyler in Heerlen, een school voor leerlingen met een ontwikkelingsstoornis (voorheen 'zmok' genaamd), zijn de resultaten met de toetsafname positief. Ook op SO De Berg, waar gewerkt wordt met een eindtoets, zijn ze enthousiast.

"Onze kinderen voelen zich anders dan de kinderen in de straat", vertelt intern begeleider Sven Rutten. "Ga maar na: ze gaan met busjes naar SO De Pyler en niet naar de school in de buurt. Over de eindtoets horen ze op het Jeugdjournaal en van vriendjes. Door ze de eindtoets te laten maken, geven we een duidelijke boodschap af: ook jij maakt deze toets. Net als álle kinderen in Nederland. Zo geef je ze het gevoel dat ze erbij horen. Bovendien hebben we er als school echt wat aan. Het geeft ons een breder vertrouwen dat we een weloverwogen keuze maken over de overgang van po naar vo."

In de bijlage vindt u het gehele artikel.
Lees hier ons eerdere bericht over de invoering van de eindtoets voor so-scholen.

Artikel website van po naar vo Eindtoets voor speciaal onderwijs.pdf