Nieuws Algemeen

De Strategie van SKOFV

SKO Flevoland en Veluwe (28 basisscholen) bestrijdt het lerarentekort met behulp van drie speerpunten:

  • De vijver vergroten
  • Een aantrekkelijke werkgever zijn
  • Innovatie.

De vijver vergroten

In nauwe samenwerking met de pabo’s worden mensen opgeleid in instroomtrajecten,
talentenprogramma’s, deeltijdopleiding en een associate degree-programma. Bestuurder
Koen Oosterbaan: ‘Zodra studenten de lio-fase bereiken, krijgen zij een aanstelling. Bij zij-instroomtrajecten kan dit al na een jaar, zodat ze makkelijker afscheid kunnen nemen van
hun oude baan.’ Zo is er het project van Rabo naar Pabo. HR-adviseur Kim Verkerk: ‘De associate degree leidt op tot pedagogisch professional, een voor ons nieuwe rol in de school.’ Op alle SKO-scholen is een gefaciliteerde starterscoach.

Een aantrekkelijke werkgever zijn

Ervaren, excellente leraren kunnen interim leerkrachtspecialist (ILS) worden. Deze L12-professional staat vier dagen voor de klas. De vijfde dag doet hij/zij gedurende maximaal twee jaar een project op een van de scholen ter vergroting van de onderwijskwaliteit. Oosterbaan: ‘Zo kun je je als werkgever net iets meer onderscheiden.’ Verkerk: ‘En we verspreiden kennis en expertise op een snelle manier in de organisatie.’ SKO dringt verzuim terug door het samenspel tussen medewerker, directeur en bedrijfszorg te verbeteren. ‘We sturen op vitaliteit en eigen verantwoordelijkheid.’ Het bestuur biedt bedrijfsfitness aan.

Innovatie

Een speciale werkgroep denkt na over het anders organiseren van het onderwijs en volgt experimenten op de scholen, zoals de inzet van een pedagogisch professional of event manager. Eén school werkt met units. Design thinking, een traject met directeuren, moet de innovatiekracht van scholen versterken. Oosterbaan: ‘We kijken per school welke oplossingen passend zijn.