Nieuws Algemeen

PO-Raad roept nog steeds op om lerarentekort te registreren

Voor sommige scholen is het al een onmogelijke opgave, voor andere wordt het steeds moeilijker: het vinden van voldoende leraren voor de klas. Zeker in tijden van een griepgolf en opgedroogde vervangingspools. Hierdoor zoeken scholen noodgedwongen naar creatieve oplossingen. Ze zetten bijvoorbeeld gepensioneerden of een ouder met lesbevoegdheid voor de klas. De PO-Raad roept schoolbesturen op om het tekort aan leraren via www.lerarentekortisnu.nl te registreren.

Waarom is registreren zo belangrijk?
Alleen door de tekorten centraal te registreren, ontstaat een goed beeld van waar het lerarentekort speelt, hoeveel leerlingen het betreft en hoe de school het heeft opgelost. Bovendien wordt inzichtelijk hoeveel klassen en leerlingen er naar huis zijn gestuurd omdat er geen oplossing gevonden is. De PO-Raad benadrukt het belang van een representatief beeld en roept scholen dan ook op om te registreren. Hoe inzichtelijker het probleem, hoe beter hiervoor op landelijk niveau oplossingen kunnen worden gezocht.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV Schoolleiders hebben hun achterban opgeroepen om in de week van 4 tot en met 8 februari geen vervanging te organiseren. Dit betekent dat er grotere kans is dat er klassen naar huis gestuurd worden. Ook in deze actieweek is het van belang om het tekort aan leraren te registreren.

Over lerarentekortisnu.nl
Deze website is een initiatief van Eddy Erkelens, leraar primair onderwijs. In zijn vrije tijd beheert hij de website. Zijn doel: het lerarentekort in kaart brengen en de politiek bewegen tot investeringen.