Nieuws Algemeen

Subsidie beschikbaar voor versterking cultuureducatie vso

Scholen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen t/m 1 november 2019 weer subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en verankeren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt hier per project tussen de 10.000 en 50.000 euro voor beschikbaar, waarbij de school minimaal hetzelfde bedrag bijdraagt als de gevraagde subsidie.

Met de subsidie wil het fonds de cultuureducatie stimuleren binnen het vmbo, vso en pro. Scholen kunnen het geld gebruiken om - in samenwerking met culturele instellingen - culturele activiteiten (door) te ontwikkelen, uit te voeren en te verankeren in het curriculum, ter bevordering van de (culturele) ontwikkeling van leerlingen.

De subsidie is voor projecten van maximaal drie schooljaren, waarbij in minstens twee schooljaren activiteiten met leerlingen plaatsvinden. Op de website cultuurparticipatie.nl/aandeslag staat alle relevante informatie over de subsidieregeling, inclusief een handig stappenplan en een lijstje met tips. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Fonds voor Cultuurparticipatie via 030-233 60 30.

Subsidie aanvragen
U kunt tot 1 november 2019 subsidie aanvragen via de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie (zie het kopje 'Hoe werkt het'). Binnengekomen aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
In 2020 volgt opnieuw een (laatste) subsidieronde.