Nieuws Arbeidstoeleiding

De kwetsbare jongere in beeld en dan? Participatiescan biedt uitkomst

Hoe zorg je ervoor dat jongeren uit praktijkonderwijs, vso, entree en mbo, die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, terechtkomen op een plek waar zij zich verder kunnen ontwikkelen?

De Participatiescan bracht alle partijen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam om tafel en hielp afspraken te maken.
Een ontmoeting met projectmanager Eric van der Westerlaken leidde ertoe dat de deelnemers aan de Participatiescan hun verhaal willen delen als good practice voor een aanzet tot een sluitende aanpak kwetsbare jongeren.

In de bijlage het artikel dat onlangs op de site van Ingrado.nl verscheen.

Kwetsbare jongere in beeld en dan - participatiescan biedt uitkomst.pdf