Nieuws Expertise

Verslag bijeenkomst Kennisteam Schoolweigering

Kinderen die te angstig of te somber zijn om naar school te gaan, hebben een specifieke benadering nodig. Schoolweigeraars worden ze genoemd. Verschillende scholen en expertisecentra in Nederland en daarbuiten zetten voor deze kinderen programma’s op.

In het Kennisteam Schoolweigering wisselen scholen en projectgroepen ervaringen uit rond schoolweigering. Ook creëren
 zij samen kennis over aanpakken om schoolweigerende kinderen weer naar school te krijgen. Drie of vier keer per jaar organiseert het Kennisteam Schoolweigering een themabijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst in Utrecht op 21 september 2018 presenteren drie organisaties hun project – twee Nederlandse en een Australische. In de bijlage vindt u het verslag van deze bijeenkomst.

Het Kennisteam wordt gesteund door het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs LECSO. Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt de ontwikkeling van onderwijs-zorgarrangementen en is daarom bij het kennisteam aangesloten.

Programma's voor schoolweigeraars.pdf