Nieuws Expertise

Verslag Studiereis BETT Gewoon Speciaal ICT

28 collega's vanuit verschillende organisaties voor speciaal onderwijs hebben deelgenomen aan de Studiereis BETT, georganiseerd vanuit Gewoon Speciaal ICT en LECSO. Tijdens dze studiereis hebben we de Charlton Park Academy bezocht. Een school voor speciaal onderwijs in Londen. Op deze school hebben we presentaties gevolgd en een rondleiding gekregen om een beeld te krijgen van de manier waarop daar ICT in het onderwijs wordt ingezet. Leerlingen deelden tijdens de presentaties ook hun eigen digitale portfolio.

Daarnaast hebben we een bezoek gebracht aan de BETT (British Educational Training and Technology), een internationale onderwijs en ICT-beurs. Op de beurs is veel aandacht voor robotica, programmeren en STEAM (Science, Technology, Engineering, Art en Mathematics), ook wel ‘maak onderwijs’ genoemd. Er worden steeds meer ondersteunende technologieën zoals spraak- en bewegingsherkenning en virtual en argument reality toegepast om het onderwijs (fysiek) aantrekkelijker en interactiever te maken.

Een greep uit de opbrengsten:

  • Kennis van ‘Best Practises’ vanuit het Engelse onderwijs;
  • Kennis van ICT-toepassingen voor Special Needs;
  • Een (Internationaal) netwerk;
  • Professionele ontwikkeling door collegiale intervisie en uitwisseling met vakgenoten;
  • Op de hoogte zijn van actuele trends en ontwikkelingen in onderwijs, technologie en ICT.Technologie kan voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften mogelijk maken wat eerst onmogelijk was. 

De samenleving stelt hoge eisen aan het onderwijs van nu. De maatschappij verandert in hoog tempo, ontwikkelingen gaan snel en de arbeidsmarkt vraagt om hoogwaardige professionals. We hebben steeds meer te maken met weerbarstige problemen, die om duurzame en innovatieve oplossingen vragen.De 21ste eeuw doet een groot beroep op vaardigheden als kritisch kunnen denken en creatief problemen op kunnen lossen, zelfstandig leren, omgaan met onzekerheden, zelfregulatie en digitale geletterdheid.

 De startups waren interessant, vooral de combinatie van bijvoorbeeld creatieve ideeën in combinatie met ICT zoals de inzet van microbits.
Voor meer iformatie kijk op de website van Gewoon Speciaal ICT