Nieuws Arbeidstoeleiding

Project Ingeschakeld, pilot regio Amsterdam

Op maandag 11 februari vond bij zorgcentrum de Venser in Amsterdam een regiobijeenkomst plaats in het kader van het traject Ingeschakeld. In het bijzijn van staatssecretaris Tamara van Ark (Ministerie SZW) werden meerdere deelnemers geïnterviewd, die via het traject een baan in de zorg hebben verkregen. Aan tafel zaten ook Amsterdamse werkgevers uit de zorg.

Het Ministerie heeft in samenwerking met de projectleiding een brochure opgesteld Talent benut, met goede voorbeelden van zorgorganisaties met banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Het eerste exemplaar van deze brochure werd door staatssecretaris Tamara van Ark gepresenteerd en aan de aanwezigen aangeboden. In het voorwoord benadrukken de staatssecretaris en met haar minister Hugo de Jonge van VWS het belang van een stevige regionale samenwerking. Download de brochure Talent Benut. (ook als bijlage onderaan dit bericht)
 
LECSO kan die stevige regionale samenwerking alleen maar benadrukken.
Het traject start in het onderwijs, bij de vso en pro-scholen, die op zoek gaan naar de te ontwikkelen competenties van hun leerlingen, die op zoek gaan naar mooie stageplaatsen en die in nauwe samenspraak met de leerling zelf en de ouders een toekomstpad uitstippelen. Denk hierbij dan ook aan de vele mogelijkheden die er zijn op het gebied van werken in zorg en welzijn, maar ook het traject “Werken in het PO of VO”.  Kijk bijvoorbeeld dit filmpje over de Banenafspraak.
 
LECSO kan niet genoeg benadrukken, dat de rol van de gemeente daarbij van groot belang is. Ga vroegtijdig naar de gemeente, niet om 5 voor 12, als de leerling op het punt staat de school te verlaten, maar om half 11, als de leerling nog zeker 1 of 2 jaar op school zit. Lees hier meer over VUIST
 
Een goede regionale samenwerking kan starten met de Participatiescan. Maak daar (gratis) gebruik van. Kijk op de website van Ingeschakeld voor meer informatie. Of lees het Match Magazine van november 2018.

Talent benut.pdf