Nieuws Algemeen

Alles willen weten over privacy? Bekijk deze films!

Samenwerkingsverbanden en scholen hebben in het kader van passend onderwijs veel vragen over het gebruik van persoonsgegevens, gezondheidsgegevens en informatiebeveiliging. Waar moet u rekening mee houden bij het delen van informatie over leerlingen tussen de scholen binnen het samenwerkingsverband, de informatie-uitwisseling tussen samenwerkingsverband en school en andere partners zoals jeugdhulp en zorg? En wat moet er nu precies geregeld zijn om aan de nieuwe, strengere wetgeving op het gebied van IBP (informatiebeveiliging en privacy) te voldoen sinds de nieuwe Europese privacywetgeving vanaf 25 mei 2018 is ingegaan?

Kennisnet heeft in samenwerking met het Steunpunt Passend Onderwijs en het NJi drie filmpjes gemaakt waarin dit haarfijn wordt uitgelegd.
Film 1 Privacy en de samenwerking met samenwerkingsverbanden
Film 2 Bevoegdheden van het onderwijs en rechten en plichten van ouders
Film 3 Delen van gegevens met externe partners

Lees hier het bericht op de site van steunpuntpassendonderwijs-povo.nl