Nieuws Arbeidstoeleiding

Hulp aan kwetsbare jongvolwassenen sluit nog te weinig aan

Jaarlijks verlaten ongeveer 26.000 jongvolwassenen het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en de Entree opleiding. Zij hebben meestal hulp nodig op het gebied van werk en inkomen, vervolgonderwijs, wonen en zorg. Drie op de tien heeft zelfs langere tijd geen werk of uitkering. Toezicht Sociaal Domein heeft een groep van hen gesproken en daar een animatiefilmpje over gemaakt.

Gemeenten, scholen, zorginstanties en werkgevers gaan nog steeds te weinig uit van de hulp die kwetsbare jongvolwassenen daadwerkelijk nodig hebben. Dat blijkt onder meer uit interviews met 31 jongvolwassenen die afkomstig zijn van het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Praktijkonderwijs of de Entree opleidingen. Deze groep heeft geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

‘Ze verwoorden het bij de gemeenten altijd heel moeilijk, dan weet ik niet wat ik moet doen’, zegt Selin in een van die interviews. ‘Mijn begeleider nemen ze wel serieus, dus die gaat altijd mee’, zegt Mark in een ander interview. Toezicht Sociaal Domein heeft een animatie gemaakt op basis van citaten van de geïnterviewde jongvolwassenen.

Lees hier het gehele artikel en bekijk de animatie