Nieuws Passend Onderwijs

Oproep deelname ontwikkelgroep: samenwerking en integratie speciaal en regulier onderwijs (in po en vo)

Praktijkonderzoeken in het primair en voortgezet onderwijs tonen een groeiend aantal initiatieven op het gebied van samenwerking en integratie van speciaal en regulier onderwijs. Het terrein is volop in beweging, waarbij zich zowel kansen als bedreigingen voordoen. Daardoor is er een grote behoefte aan kennisdeling, uitwisseling en ondersteuning.

Ondersteuning en kennisdeling
In het primair onderwijs functioneert al enige jaren een ontwikkelgroep ‘gespecialiseerd basisonderwijs’, ingesteld door de PO-Raad en LECSO en uitgevoerd door het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ). In deze ontwikkelgroep participeren 12 praktijkinitiatieven van samenwerking of integratie van so, sbo en/of bao.
Daarnaast wordt landelijk ondersteuning geboden aan beginnende initiatieven van scholen (regulier en speciaal) en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs met vragen op het terrein van samenwerking en integratie. Bovendien worden er regelmatig uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd in de vorm van werkbezoeken en conferenties.

Met ingang van januari 2019 worden al deze activiteiten op het terrein van de samenwerking en integratie van regulier en speciaal onderwijs gecontinueerd én verbreed naar het voortgezet onderwijs aangezien ook daar grote behoefte bestaat aan ondersteuning en kennisdeling. De activiteiten worden uitgevoerd door het NCOJ in samenwerking met het Steunpunt Passend Onderwijs.

Aanmelding
Heeft u interesse om deel te nemen aan één van de ontwikkelgroepen dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl. Wilt u daarin de naam van uw organisatie en de sector waarin u werkt,  uw functie, e-mailadres  en telefoonnummer vermelden en daarnaast onderstaande vragen beantwoorden en meesturen?

  • Ik wil graag deelnemen aan deze ontwikkelgroep, omdat….
  • Ik heb de volgende ontwikkelvraag:…
  • Ik wil de volgende onderwerpen in de groep bespreken:…

Het NCOJ neemt vervolgens contact met u op om meer inzicht te krijgen in uw initiatief, met het oog op het optimaal samenstellen van de ontwikkelgroepen en de praktische afspraken. Voor vragen over de ontwikkelgroepen kunt u contact opnemen met Marlies Peters of bel 06 13 96 5059. Zij is medewerker van Steunpunt Passend Onderwijs.

Lees hier het gehele artikel