Nieuws Arbeidstoeleiding

Dag van 1000 voorbeelden

Op de Dag van de 1000 Voorbeelden (14 maart 2019) zetten we inclusieve werkgevers in het zonnetje. In de Malietoren in Den Haag vindt het landelijke evenement plaats: het 1000 Voorbeelden Festival. Kom ook! Of bezoek een van de speciale activiteiten, die samen met werkgevers-servicepunten en regionale verenigingen, door het hele land georganiseerd worden.

Er komen steeds meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De arbeidsmarkt wordt steeds inclusiever. De Praktijkdag op 14 maart biedt ruim 20 sessies over werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening, samenwerking in de keten en tussen domeinen en het organiseren van regelluwe dienstverlening en gegevensuitwisseling. Inschrijven voor een enkele workshop op de Praktijkdag die uw interesse heeft is mogelijk waardoor u ook de Dag van de 1000 Voorbeelden kunt bezoeken.

Tijdens de Dag van de 1000 Voorbeelden is er een 1000 Voorbeelden Festival in Den Haag en vinden in bijna alle arbeidsmarktregio’s activiteiten plaats: wethouders reiken inclusieprijzen uit, werkgevers worden op een bijzondere manier bedankt, er zijn congressen, bijeenkomsten en filmvertoningen. Tegelijkertijd geeft staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van SZW op onze Praktijkdag toelichting op de plannen om hier een actieve bijdrage aan te leveren.