Nieuws Onderwijs en Zorg

Gemeente gaat ouders met meervoudig beperkt kind op St. Maartenschool helpen met regelen zorg

NIJMEGEN - Ouders met kinderen met een meervoudige beperking op de St. Maartenschool in Ubbergen/Nijmegen hoeven de zorg voor hun kind niet meer zelf te regelen. Voortaan zijn er vaste zorgmedewerkers per klas van zorginstellingen TVN en De Driestroom.

[artikel overgenomen uit De Gelderlander 19 feb. 2019]

Dertien gemeenten in de regio Nijmegen en Land van Cuijk betalen gezamenlijk 3,6 ton mee aan de collectieve oplossing. Die moet ouders en kinderen meer rust geven. ,,De vaste hulpverleners en verzorgers staan garant voor een goede kwaliteit van zorg en financiering voor de langere termijn”, aldus Nijmeegs wethouder Bert Frings.

Meer rust
,,We krijgen meer rust in de klassen, omdat nu nog zorgbegeleiders individueel zijn gekoppeld aan één leerling. Voortaan kunnen begeleiders de zorg voor meerdere leerlingen in één klas combineren”, stelt directeur Gaby Korfage van de St. Maartenschool. Kinderen blijven zoveel mogelijk gekoppeld aan hun vaste begeleider. ,,We werken nu al met medewerkers van TVN en Driestroom.”

De nieuwe regeling is een antwoord op rijksregels die in 2017 werden ingevoerd. Ouders werden gedwongen zelf benodigde hulp voor hun kinderen buiten de school om te regelen en gefinancierd te krijgen. Onduidelijker was welke zorg nog vergoed werd. De school zelf kreeg minder budget voor de zorg en moest fors bezuinigen op de eigen zorgmedewerkers.

Ouders
Ouders moesten voor vergoedingen onder meer aankloppen bij de school zelf, het overkoepelende scholensamenwerkingsverband Stromenland, de gemeente (Jeugdwet), het zorgkantoor (WLZ) en de zorgverzekeringswet. Voortaan krijgen alle ouders van kinderen die nieuw instromen een gesprek over welke ondersteuning en zorg nodig is.

Op de Maartenschool zitten 200 leerlingen, de nieuwe regeling gaat in voor 92 procent van de kinderen. Bij het overige deel spelen complexere zorgvragen die meer maatwerk vergen. Ook ouders van leerlingen uit gemeenten die niet meedoen aan de collectieve regeling, blijven zelf verantwoordelijk. Dit laatste gaat om enkele leerlingen.
Het voorstel om een algemene voorziening voor kinderen met meervoudige beperkingen te laten uitvoeren door twee zorgaanbieders, past binnen de uitgangspunten van het kabinet. Een wetswijziging wordt niet op korte termijn verwacht.