Nieuws Onderwijs en Zorg

OplossingenLab 2

"Onderzoek wat er nodig is, durf te experimenteren en laten we blijven zoeken." 
Zo’n honderd medewerkers uit de gehandicaptenzorg en van scholen voor speciaal onderwijs kwamen 1 november 2018 naar Utrecht om mee te praten tijdens de tweede bijeenkomst van het OplossingenLab. Doel: ervaringen uitwisselen en samen kennis creëren over de manier waarop de zorg in het onderwijs gebracht kan worden, of juist het onderwijs in de zorg.

“Het makkelijkst zou zijn dat een kind óf in de zorg, óf in het onderwijs zit”, zegt dagvoorzitter Bart van Kessel, maar helaas: kinderen met een ernstig meervoudige beperking zitten bij allebei. Dan heb je geld nodig uit zorg én uit onderwijs. Een extra lastig aspect is, dat het gaat om bovenregionale regelingen.

“We moeten het blijven agenderen, ook bij de schoolbesturen. Laten we in kaart brengen wat er al is”, zegt iemand. Een ander vult aan: “Ouders worden te weinig gehoord. Vaak is er een snel besluit om toch maar terug te gaan naar het Kinderdagcentrum. De zwakke kanten krijgen vaak te veel nadruk.” Uit de presentaties van de organisaties blijkt, dat het belangrijk is dat de gesprekken aan de juiste tafels worden gevoerd. “Er zijn nieuwe perspectieven nodig”, zegt Bart van Kessel. “Laten we er vandaag een paar ontwerpen.”

In de bijlage vindt u het rapport OplossingenLab2.
Eerder publiceerden wij op onze website Oplossingenlab 1. Oplossingenlab 2 sluit hier weer naadloos op aan, de twee publicaties geven een scala aan mogelijkheden.

OplossingenLab2.pdf