Nieuws Algemeen

Update ontwikkelingen bij LECSO

Zoals eerder gecommuniceerd gaan onze collega’s Corine van Helvoirt en Marc Cantrijn binnenkort LECSO verlaten. Zij dragen allebei hun dossiers over en blijven de komende tijd op de achtergrond beschikbaar qua expertise.
De PO-Raad heeft een nieuwe medewerker aangenomen die een groot deel van het werk dat Corine voor LECSO deed gaat overnemen.

Deze nieuwe medewerker is bekend met het werkveld van het speciaal onderwijs en heeft veel werkervaring in meerdere functies in zowel het so als vso als binnen cluster 3 en 4. Dat is erg prettig en we hebben veel vertrouwen in een goede samenwerking.

Deze situatie maakt dat er een heroriëntatie plaatsvindt op alle tot op heden uitgevoerde activiteiten. Tevens begint de ambitie vanuit de Speerpuntennotitie 2018 om het contact met onze leden te intensiveren door het inrichten van regionale netwerken, vorm te krijgen.
We verwachten na de zomervakantie een nieuwe beleidsmedewerker aan te kunnen trekken. Middels onze website en mailing zullen de eerste contouren van de opzet worden gecommuniceerd.