Nieuws Algemeen

Seks onder je 25e vso

Er zijn signalen dat jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) extra kwetsbaar zijn voor seksuele risico’s, maar betrouwbare cijfers ontbraken tot nu toe. Daarom hebben Rutgers en Soa Aids Nederland in 2018 het onderzoek Seks onder je 25e ook uitgevoerd in het vso cluster 3 en 4. De resultaten van dit onderzoek worden op 28 maart voor het eerst gepresenteerd.
 
Denk mee
Na de presentatie van de resultaten gaan we samen aan de slag. We interpreteren de uitkomsten en bedenken aan de hand hiervan wat er zou moeten gebeuren om de seksuele gezondheid van jongeren in het vso te verbeteren. De uitkomsten van de middag vormen de basis voor een beknopt actieplan.
 
Wilt u alvast inspiratie opdoen? Klik hier voor het actieplan uit het reguliere Seks onder je 25e. Kijk ook op: www.seksonderje25e.nl voor het onderzoeksboek en het 103 vragen boekje.
 
Programma
12:30 – 12:45                     Inloop
12:45 – 13:30                     Lunch
13:30 – 14:30                     Opening en presentatie resultaten door Hanneke de Graaf
14:30 – 16:15                     Aan de slag - Van onderzoek naar actie
16:15 – 16:30                     Terugkoppeling en afsluiting door Suzanne Meijer
 
Aanmelden
Stuur een mail naar Corona van Ginkel. Deelname is gratis.